1
เลือกสาขาที่ลูกค้าสะดวก
2
เลือกขนาดห้องตามตามต้องการ
3
รับทราบเงื่อนไขและชำระค่าบริการ
4
ย้ายสิ่งของเข้าและออกได้ 24 ชม.

i-Store SELF-STORAGE

i-Store Self Storage ผู้ให้บริการเช่าห้องเก็บของหรือทรัพย์สินส่วนตัวนอกบ้านระดับพรีเมียมของประเทศไทย ช่วยแก้ปัญหาผู้คนที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งของและนำเสนอทางเลือกของการจัดเก็บที่มีคุณภาพ