บริการรับฝากของส่วนตัวถึงบ้าน

Door to Door Storage บริการรับฝากของส่วนตัวถึงบ้าน ซึ่งการให้บริการดังกล่าว เหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาสถานที่เก็บของ อาทิ ของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ที่อยู่ในระหว่างการรีโนเวทบ้าน หรือการจัดเก็บเพื่อเตรียมย้ายที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการจัดเก็บสิ่งของเพื่อเก็บรักษาในระยะยาว โดยมีวิธีการจัดเก็บที่ถูกต้องเพื่อรักษาสิ่งของให้อยู่ในสภาพเดิมและพร้อมใช้งานเมื่อนำส่งคืนให้กับลูกค้า รวมไปถึงการจัดเก็บสิ่งของเพื่อเตรียมสำหรับการขนย้ายทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการ Door to Door Storage บริการรับฝากของส่วนตัวถึงบ้านได้ โดยบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการขนย้ายและสามารถคำนวณขนาดพื้นที่และวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าถึงบ้านหรือสถานที่ต้นทาง เพื่อทำการประเมินขนาดของพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งของ เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่จะใช้บริการ ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการขนย้ายสิ่งของของลูกค้าเพื่อนำมาเก็บรักษาไว้ที่ i-Store ตามวันและเวลาที่ได้ทำการนัดหมายไว้กับลูกค้า ซึ่งการให้บริการ Door to Door Storage บริการรับฝากของส่วนตัวถึงบ้าน เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีความต้องการที่จะเดินทางมาที่ Storage และจัดเก็บของระยะยาว โดยมีราคาที่สมเหตุสมผล และคุ้มค่าในการจัดเก็บ

การให้บริการ Door to Door Storage บริการรับฝากของส่วนตัวถึงบ้าน เป็นบริการที่ต้องได้รับความไว้วางใจและความเชื่อใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก เพราะลูกค้าต้องเลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการขนย้าย รวมถึงสถานที่จัดเก็บต้องเป็นสถานที่ได้มาตรฐาน ทั้งเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและความสะอาดภายในอาคาร ด้วยประสบการณ์ของการเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการ Self Storage ภายใต้แบรนด์ “i-Store Self Storage” จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ว่า Storage ของเราเป็นสถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐาน มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม รวมถึงมีการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารเป็นประจำ ดังนั้นสิ่งของที่ลูกค้าเก็บรักษากับเราจะได้รับการดูแลและคงสภาพเดิมมากที่สุด

ด้วยความใส่ใจในเรื่องการให้บริการ ทำให้เราได้รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ Storage แบบครบวงจร โดยที่ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าจะได้รับการให้บริการที่ดีเยี่ยม และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งของของลูกค้าจะได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสมและปลอดภัย บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าเราจะสามารถให้บริการ Door to Door Storage บริการรับฝากของส่วนตัวถึงบ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

การให้บริการรับฝากของส่วนตัวถึงบ้าน บริการนี้จะช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยจะครอบคลุมทั้งการขนย้ายและการจัดเก็บอย่างครบวงจร ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความจำเป็นในการฝากของระยะยาว เช่น เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งลูกค้าจะไม่สามารถเข้ามา ณ สถานที่จัดเก็บได้ โดยมั่นใจได้ว่าเราจะจัดเก็บสิ่งของในสถานที่ที่สะอาดและปลอดภัย ภายใต้แบรนด์ i-Store Self Storage ที่มีการรับรองมาตรฐานการให้บริการจาก SSAA

©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE