ข่าวสารและโปรโมชั่น

Date : 01 / 08 / 2020
i-Store ใจดี แนะนำเพื่อน มาใช้บริการ รับ 1,000 บาท
บุคคลทั่วไปโดย ( ไม่จำกัด อายุ เพศ สัญชาติ อาชีพ ) แนะนำเพื่อน หรือ คนรู้จัก มาใช้บริการที่ i-Store Self Storage รับเงินสด จำนวนเงิน 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ผู้แนะนำต้องมีหลักฐานการที่สามารถอ้างอิงได้ว่าทำการแนะนำลูกค้ามาใช้บริการที่ i-store  จริง ผู้ที่เข้ามาใช้บริการต้องเป็นผู้ยืนยันในความสัมพันธ์ว่าได้รับการแนะนำจากผู้แนะนำดังกล่าวจริง ผู้แนะนำยินดีที่จะเปิดเผยหลักฐาน อาทิ ประวัติการสนทนา ให้พนักงานของ i-Store รับทราบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง ทางบริษัท ฯ สงวนสิทธ์ จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ทำสัญญาเช่าขั้นต่ำ 3 เดือน ขึ้นไป ผู้แนะนำสามารถแนะนำบริการของ i-Store ได้ทั้ง สาขา สีลมและสาขาสุขุมวิท 24                                      รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นชำระค่าบริการล่วงหน้าได้ ทางบริษัท ฯ จะสามารถดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวได้ ในกรณีที่ผู้แนะนำและผู้มาใช้บริการ ปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของบริษัท ฯ                                          สนใจคลิก : https://forms.gle/1vj6RYqm4cgW3fa5A                                           
รายละเอียด
©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE