สีลม

i-Store มีทำเลที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ทำให้สะดวกต่อการเดินทางเข้า-ออก โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการสาขาที่ใกล้ที่สุดตามความต้องการของลูกค้า

Storage Room : เข้าออกได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Office : วันจันทร์ – ศุกร์
Time : 09.00 น. – 18.00 น.

Office : วันเสาร์  – วันอาทิตย์ (วันหยุดนักขัตฤกษ์)
Time : 09.00 น. – 17.00 น.

ที่ตั้ง i-Store Silom

13 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

อีเมล์

เบอร์โทร

 
การเดินทาง :
เดินทางบนถนนพระราม 4 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสีลมตรงไปจนถึงแยกถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แล้วเลี้ยวขวาตรงไปจนถึงถนนสุรวงศ์ ยูเทิร์นตรงแยกถนนสุรวงศ์ i-Store ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ

BTS สถานีช่องนนทรี (ทางออกที่ 4)
แผนที่ i-Store >>> Click

ติดต่อสอบถาม