บริการห้องเก็บไวน์

i-Store’s Sukhumvit 24

ไวน์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าและเป็นการลงทุนที่ต้องการการจัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อให้ได้คุณค่าและคงรสชาติของไวน์ไว้ ที่ i-Store เราเข้าใจถึงความสำคัญของการเก็บไวน์ที่ถูกต้อง ซึ่งห้องเก็บไวน์ของเราได้ออกแบบเพื่อใ้ห้คุณมั่นใจได้ว่าไวน์ของคุณจะถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม และมีระบบควบคุมความชื้นตามมาตรฐานของการให้บริการห้องเก็บไวน์

การมีสถานที่ที่ปลอดภัยในการจัดเก็บและการจัดเก็บที่ถูกต้องตามมารตรฐานแล้วนั้น คุณยังสามารถเข้าไปใช้บริการในห้องเก็บไวน์ส่วนตัวของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นที่ i-Store ยังมีบริการห้อง Wine Tasting Room สำหรับลูกค้า เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการอีกด้วย

ห้องเก็บไวน์ ( Wine Storage ) ที่ i-Store สาขาสุขุมวิท 24

i-Store Wine Storage ผู้ให้บริการ wine cellar ระดับพรีเมี่ยม เราเข้าใจว่าไวน์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าและเป็นการลงทุนที่ต้องการการจัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อให้ได้คุณค่าและคงรสชาติของไวน์ไว้ให้นานที่สุด ที่ i-Store Wine Storage เราเข้าใจความสำคัญของการเก็บไวน์ที่ถูกต้อง ซึ่ง wine cellar ของเราได้ออกแบบเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าไวน์ของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม และมีระบบควบคุมความชื้นตามมาตรฐานสากลของการให้บริการ wine cellar

นอกจากการมี wine cellar ที่ปลอดภัยในการจัดเก็บไวน์ และการออกแบบ wine cellar ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลแล้วนั้น คุณยังสามารถเข้าไปใช้บริการ wine cellar ส่วนตัวของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นที่ i-Store Wine Storage ยังมีบริการห้อง wine tasting room สำหรับลูกค้าของเรา เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE