บริการห้องเก็บของลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

2. บริการห้องเก็บของลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่กำลังมองหาพื้นที่ในการเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท สต๊อกของเพื่อรอการจำหน่าย เก็บอุปกรณ์ออกบูท หรือ สถานที่เก็บสินค้าตามกฏหมายการขอ อย.  ที่ i-Store Self Storage เรามีห้องให้บริการทั้งห้องเก็บของอุณหภูมิปกติและห้องเก็บของที่ควบคุมความเย็น พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ อาทิ บริการส่งเคอรี่ Kerry Express ,บริการพื้นที่สำหรับแพ็กของ, อำนวยความสะดวกในการดำเนินการขอ อย. เพื่อเช่าที่เก็บสินค้า , บริการห้องประชุม เป็นต้น

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่มีความประสงค์จะใช้สถานที่ของ i-Store Self Storage เป็นสถานที่เพื่อขอใบอนุญาติเก็บสินค้าหรือเครื่องสำอางนำเข้า ตามกฎหมายอย. ลูกค้าสามารถมั่นใจในเรื่องกฎหมายข้อบังคับตามหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ซึ่งมีที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือนำเข้าหรือเก็บรักษาเครื่องสำอางในเขตกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

  • สถานที่ของ i-Store Self Storage แยกเป็นสัดส่วนออกจากห้องพักอาศัย มีการแบ่งกั้นบริเวณ/ห้องที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาด้วยวัสดุที่มั่นคงถาวร มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคารจัดเก็บ
  • ความสะอาดที่ i-store Self storage มีระบบจัดการ ดูแล ป้องกันแมลงและสัตว์ไม่ให้เข้าสู่บริเวณสถานที่เก็บรักษา
  • ทำเลที่ตั้งของ i-Store Self Storage ตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) สามารถเดินทางง่ายทั้งรถโดยสารสาธารณะ BTS MRT หรือ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทาง ช่วยให้การเดินทางที่จะเข้าออกเพื่อนำของเข้ามาจัดเก็บ นำออก หรือจัดส่งสินค้า มีความสะดวก อีกทั้งยังช่วยลูกค้าประหยัดเวลา และค่าขนส่งอีกด้วย
  • ระบบรักษาความปลอบภัยและการเข้าออก ที่ i-Store Self Storage ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยอย่างจริงจังตลอด 24 ชั่วโมง อาทิเช่น Security Guard , CCTV , Access Control , Smoke Detector , อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น
  • อำนวยความสะดวกด้านเอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียน เพื่อยื่นรับรองเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้า ตามกฎหมายอย. อื่นๆ อีกทั้ง ลูกค้ายังสามารถนำป้ายชื่อบริษัทมาติดไว้หน้าห้อง เพื่อแสดงเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาติกับทาง อย.

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเท่าไหร่ i-Store Self Storage สามารถให้บริการจัดการพื้นที่จัดเก็บเอกสารและของใช้สำนักงาน เพื่อให้ตรงกับทุกความต้องการของลูกค้าภายใต้งบประมาณของคุณ

©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE