บริการกล่องเก็บของ

i-StoreGo Box Storage คือบริการเช่ากล่องเก็บของ หรือรับฝากกล่องเก็บของส่วนตัว โดยลูกค้าสามารถสั่งกล่องเพื่อบรรจุสิ่งของได้ผ่านทาง www.i-storego.com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ i-Store Man นำกล่องสีน้ำเงินส่งให้ลูกค้าถึงบ้าน และเมื่อลูกค้าบรรจุสิ่งของลงในกล่องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ i-Store Man จะนำกล่องมาเก็บไว้ใน Store อย่างปลอดภัยโดยมีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. และหากลูกค้ามีความต้องการกล่องก็สามารถติดต่อเพื่อรับกล่องคืน ทางเจ้าหน้าที่จะส่งกล่องคืนให้กับลูกค้าตามวันและเวลาที่ลูกค้าต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

1. ลงทะเบียน

ลูกค้าสร้าง Account ส่วนตัว ผ่านเวปไซต์

2. จัดส่งกล่องให้กับลูกค้า

เจ้าหน้าที่จะจัดส่งกล่องให้กับลูกค้า ลูกค้าบรรจุสิ่งของลงในกล่องด้วยตัวของลุกค้าเองและปิดกล่องด้วยสายรัดเคเบิ้ลไทร์ที่ทางเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้

3. เจ้าหน้าที่นำกล่องมาจัดเก็บ

เจ้าหน้าที่นำกล่องมาจัดเก็บ

4. ส่งกล่องคืน

กรณีที่กล่องหมดสัญญาบริการหรือลูกค้าต้องการเรียกคืนกล่องระหว่างสัญญาบริการลูกค้าสามารถทำรายการเองได้โดยผ่าน ระบบ Account ส่วนตัว
©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE