Date : 11 / 02 / 2020
ทำไมผู้คนถึงใช้ Self Storage Units

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "-StOre i-Stre re St SELF STORAGE Renovating Your Home Store your furniture with us @i- i-Store i-store i-store.co.th .co.th Bangkok's Premier 092-525-8293 info@storage-asia.co.th Self Storage"

เหตุผล # 1: การปรับปรุงหน้าแรก

การปรับปรุงบ้านของคุณอาจทำให้เครียด !! การเก็บข้าวของของคุณที่โรงงาน Self Storage จะทำให้ทรัพย์สินของคุณปลอดภัยและปราศจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปรับปรุงใหม่

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "i-Stre St StOre re SELF STORAGE Moving Houses Store your belongings with us @i- i-Store Store i-store .co.th Bangkok's Premier 092-525-8293 info@storage-asia.co.ti Self Storage"

เหตุผลที่ # 2: การย้ายบ้าน

การย้ายบ้านมักเป็นหนึ่งในวันที่เครียดที่สุดในชีวิตของคุณ !! คุณอาจไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เป็นของคุณทั้งหมดหรือต้องออกจากบ้านปัจจุบันของคุณก่อนที่จะย้ายเข้าบ้านใหม่ คุณสามารถจัดเก็บข้าวของของคุณไว้ชั่วคราวในสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บด้วยตนเองในขณะที่คุณคิดออกไปในครั้งต่อไป

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "St Stre i-Stre re SELF STORAGE Need Extra Space At Home Store your belongings with us @i- i-Store Store i-store.co.th Bangkok' Premier 092-525-8293 info@storage-asia.co.th -asia. Self Storage"

เหตุผลที่ # 3: พื้นที่เพิ่มเติม

ที่บ้านของคุณอาจเริ่มเต็มไปด้วยข้าวของของคุณ !! สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บด้วยตนเองสามารถช่วยคุณได้โดยการจัดเก็บรายการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรายการตามฤดูกาลเช่นต้นคริสต์มาสและสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้อยู่บ้าน แต่ไม่ต้องการทิ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "St Stre re SELF STORAGE Change Of Relationship Status Store your extra belongings with us @i- i-Store Store i-store.co.th .co.th Bangkok's Premier 092-525-8293 info@storage-asia.co.th Self Storage"

เหตุผลที่ # 4: การเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์

เมื่อคุณและคนที่คุณรักเข้าด้วยกัน อาจมีพื้นที่เพียงพอสำหรับทั้งของคุณ !! คุณสามารถเก็บพวกเขาไว้ชั่วคราวที่ Self Storage ก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะเก็บอะไรไว้ในบ้านหลังใหม่ของคุณ

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "StOre St re SELF STORAGE Storage For Your Business Store your files & inventory with us @i- @i-Store i-store. .co.th Bangkok's Premier 092-525-8293 info@storage-asia.co.th asia. Self Storage"

เหตุผลที่ # 5: ที่เก็บข้อมูลธุรกิจ

พื้นที่สำนักงานอาจมีราคาแพงคุณอาจต้องการจัดเก็บไฟล์เก็บถาวรเก่าและสินค้าคงคลังตามฤดูกาลเช่นต้นคริสต์มาสและโปสเตอร์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บด้วยตนเองสามารถช่วยคุณเพิ่มพื้นที่ว่างในสำนักงานของคุณ !!!

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "-Str Store re SELF STORAGE Travelling For Work Store your belongings with us lufthanse @i- i-Store i-store.co.th Bangkok' Premiere 092-525-8293 info@storage-asia.co.th Self Storage"

เหตุผลที่ # 6: การสำรวจเดินทางสำรวจโลก? ได้งานในต่างประเทศ?

คุณต้องเลิกอพาร์ทเมนต์ของคุณ สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บด้วยตนเองสามารถช่วยคุณเก็บสิ่งของได้ชั่วคราวจนกว่าคุณจะสามารถรู้ได้ว่าควรทำอย่างไร ราคาถูกกว่าการจ่ายค่าเช่าและไม่รบกวนการจัดเก็บที่บ้านของผู้อื่น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสาร & โปรโมชั่น

©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE