Date : 14 / 02 / 2022
เพิ่มพื้นที่เก็บของ สะดวกปลอดภัย ด้วยบัตรเครดิต SCB

สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อชำระค่าบริการเช่าห้องเก็บของที่ i-Store Self Storage ทุกสาขา รับส่วนลดสูงสุด 20% โดยใส่โค้ด "SCBIST5" มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • รับส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าบริการล่วงหน้า 3 เดือน
 • รับส่วนลด 15% เมื่อชำระค่าบริการล่วงหน้า 6 เดือน
 • รับส่วนลด 20% เมื่อชำระค่าบริการล่วงหน้า 12 เดือน

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระค่าบริการห้องเช่าเก็บของกับ i-Store Self Storage (ชื่อจดทะเบียน บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด) ทุกสาขาผ่านช่องทาง www.i-store.co.th หรือ เคาน์เตอร์ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
 2. รับส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าบริการล่วงหน้า 3 เดือน, รับส่วนลด 15% เมื่อชำระค่าบริการล่วงหน้า 6 เดือน และรับส่วนลด 20% เมื่อชำระค่าบริการล่วงหน้า 12 เดือน
 3. กรณีชำระผ่านเว็บไซต์ www.i-store.co.th ผู้ถือบัตรต้องระบุโปรโมชั่นโค้ด SCBIST5 รวมถึงการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ชำระเงินของ i-Store Self Storage ทุกสาขา ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อขอรับส่วนลดก่อนการชำระเงิน
 4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
 5. สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 6. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่ลูกค้าพบปัญหาให้ติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 7. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้ให้บริการโดยตรง หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02 777 7777

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสาร & โปรโมชั่น

©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE