Date : 22 / 11 / 2021
ลูกค้า i-Store ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 รับส่วนลดในการใช้บริการเช่าห้องเก็บของ มูลค่า 500 บาท

ลูกค้า i-Store ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ว รับส่วนลด 500 บาท เพื่อใช้ในการทำสัญญาหรือต่อสัญญา

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ลูกค้าจะต้องนำเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน Covid-19 มาเป็นหลักฐานเพื่อรับสิทธิ์
  2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้แทนเงินสดสำหรับลูกค้าใหม่ที่ทำสัญญาเช่ากับ i-Store และลูกค้าปัจจุบันที่ต่อสัญญาเช่า
  3. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ทั้งที่สาขาสีลมและสุขุมวิท 24 โดยมีสัญญาขั้นต่ำ 1 เดือน
  4. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 และสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดชำระค่าบริการล่วงหน้าได้
  6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการใช้คูปองหนึ่งครั้งต่อหนึ่งสัญญาบริการ
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสาร & โปรโมชั่น

©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE