Date : 14 / 01 / 2021
เปิดรับผู้สมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า และธุรการ ประจำกรุงเทพมหานคร (สีลม)

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด เปิดรับผู้สมัคร ผู้มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่นในการทำงาน เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการทำงาน ร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานกับเรา เพื่อรองรับการเปิดให้บริการของบริษัทฯ Coordinator Officer and Administrative/ เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า และธุรการประจำกรุงเทพมหานคร (สีลม)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการนำเสนอการขาย ให้คำแนะนำ ห้องเช่าสำหรับเก็บทรัพย์สินตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
 • ศึกษารายละเอียดของสินค้า และคู่แข่ง
 • ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญาเช่า การรับชำระเงินค่าเช่า เงินมัดจำ
 • รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า
 • ประสานงานกับลูกค้า รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เช่นฝ่ายบัญชี การเงิน, ฝ่ายวิศวกรรม
 • ดูแลงานด้านเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) และงานด้านบุคคล พร้อมกับรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า รับพิจารณา) ไม่จำกัดสาขา
 • ชอบบรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง และได้มีความสุขกับงานที่ทำ
 • บุคลิกภาพดีและทักษะการสื่อสารดี
 • พร้อมรับความท้าทายความสามารถ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น รักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS-OFFICE) ได้ดี
 • ปฎิบัติงาน 5 วัน / สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา) 09.00 –18.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน            โครงการ i-Store @Silom

ติดต่อ                          HR : 02-0602293 / 089-1801251

Watcharapong.s@storage-asia.co.th

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

                        - กองทุนประกันสังคม                     - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

                        - ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ      - เครื่องแบบพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม

                        - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี       - โบนัสตามผลงาน / ผลประกอบการ

                        - และสวัสดิการอื่นๆ

**ผู้สมัครที่สนใจ รบกวนส่งรูปถ่ายครึ่งตัว และเต็มตัว (เหมือนตัวจริง สามารถใช้รูปถ่ายจากมือถือได้ ขอชัดเจน) เพื่อประกอบการพิจารณา**

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสาร & โปรโมชั่น

©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE