การจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและการเข้าถึงโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น ด้วยทำเลที่ตั้งของ i-Store ตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ทำให้สะดวกต่อการเดินทางเข้าออก และ i-Store ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารหรือของใช้สำนักงานของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย

การเลือกสถานที่จัดเก็บเอกสารและของใช้สำนักงานที่สามารถเดินทางสะดวก ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บซึ่งเป็นข้อดีของ i-Store เนื่องจากทำเลที่ตั้งของ i-Store ตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ทำให้คุณสามารถเดินทางได้สะดวก ประหยัดเวลา และค่าขนส่ง

ที่ i-Store ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยอย่างจริงจังตลอด 24 ชั่วโมง อาทิเช่น Security Guard , CCTV , Access Control , Smoke Detector เป็นต้น คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารและของใช้สำนักงานของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเท่าไหร่ i-Store สามารถให้บริการจัดการพื้นที่จัดเก็บเอกสารและของใช้สำนักงาน เพื่อให้ตรงกับทุกความต้องการทางธุรกิจภายใต้งบประมาณของคุณ