ข่าวสารและโปรโมชั่น

Date : 19 / 01 / 2021
ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่เช่าสถานที่เพื่อจดทะเบียน อย.
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ประสงค์เช่าห้องเก็บของที่ i-Store เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บ คลังสินค้า เครื่องสำอางค์ หรือเครื่องมือแพทย์ อื่นๆ เป็นต้น โดยอยู่ในขั้นตอนระหว่างของการยื่นขอจดทะเบียนกับทาง อย. ทางบรัษัทมีความยินดีที่จะเสนอ สิทธิพิเศษ ฟรี 3 ประการ คือ 1) เอกสารที่จะนำไปยื่นขอจดทะเบียน 2) ป้ายติดหน้าห้อง 3) ค่าเช่า 1 เดือน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1) สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเช่าห้องเก็บของขนาด 2.25 ตรม. ขึ้นไป 2) ข้อเสนอนี้ใช้สำหรับการทำสัญญาเช่า 6 เดือนขึ้นไป ไม่รวมห้อง Luggage และ Locker 3) สิทธิ์พิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดชำระค่าบริการล่วงหน้าได้ 4) โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือ ทอน เป็นเงินสดได้
รายละเอียด
©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE