บริการห้องเก็บของลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

2. บริการห้องเก็บของลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่กำลังมองหาพื้นที่ในการเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท สต๊อกของเพื่อรอการจำหน่าย ห้องเก็บสินค้า เก็บอุปกรณ์ออกบูท หรือ สถานที่เก็บสินค้าตามกฏหมายการขอ อย.  อาทิ สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง สถานที่เก็บรักษาเครื่อมือแพทย์ สถานที่เก็บเครื่องสำอาง ที่ i-Store Self Storage เรามีขนาดห้องที่หลากหลายและประเภทของห้องให้บริการทั้งห้องเก็บของอุณหภูมิปกติและห้องเก็บของที่ควบคุมความเย็น อีกทั้งที่ i-Store Self Storage เรามีความยื่นหยุ่นในสัญญาเช่าบริการที่ลูกค้าสามารถเช่าได้ทั้งในระยะสั้น-ระยะยาว  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำในการเลือกขนาดห้องและประเภทห้อง รวมถึงระยะเวลาในการจัดเก็บได้ เพื่อให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากพื้นที่และตรงตามคามต้องการของลูกค้ามากที่สุด

นอกจากนี้ที่ i-Store ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ อาทิ บริการส่งเคอรี่ Kerry Express ,บริการพื้นที่สำหรับแพ็กของ, อำนวยความสะดวกในการดำเนินการขอ อย. เพื่อเช่าที่เก็บสินค้า , บริการห้องประชุม เป็นต้น

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่มีความประสงค์จะใช้สถานที่ของ i-Store Self Storage เป็นสถานที่เพื่อขอใบอนุญาติเก็บสินค้า สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง สถานที่เก็บรักษาเครื่อมือแพทย์ สถานที่เก็บเครื่องสำอาง ตามกฎหมายอย. ลูกค้าสามารถมั่นใจในเรื่องกฎหมายข้อบังคับตามหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ซึ่งมีที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือนำเข้าหรือเก็บรักษาเครื่องเครื่อมือแพทย์ สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง สถานที่เก็บเครื่องสำอางในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสถานที่ของ i-Store มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้

 • สถานที่ของ i-Store Self Storage แยกเป็นสัดส่วนออกจากห้องพักอาศัย มีการแบ่งกั้นบริเวณ/ห้องที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาด้วยวัสดุที่มั่นคงถาวร มีความเป็นส่วนตัวในการจัดเก็บ
 • ลูกค้ายังสามารถนำป้ายชื่อบริษัทมาติดไว้หน้าห้อง เพื่อแสดงเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาติกับทาง อย.
 • เจ้าหน้าที่ของ i-Store อำนวยความสะดวกด้านเอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียน เพื่อยื่นรับรองเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้า ตามกฎหมายอย. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ลูกค้าสามารถเข้าออกมายังห้องของลูกค้าได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • Facility ภายในอาคารของ i-Store ให้บริการสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น ห้องประชุมที่รองรับ ,  จุดบริการรับส่ง Kerry Express , บริการพื้นที่สำหรับแพ็กของ  Unpack Zone เป็นต้น
 • ลูกค้าสามารถเลือกประเภทของห้องเพื่อจัดเก็บ โดยที่ i-Store เรามีห้องให้บริการทั้งทั้งห้องอุณหมูิปรกติและในอุณหมูิห้องที่ควบคุมความเย็น เพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งของที่ลูกค้าต้องการนำมาจัดเก็บ
 • มีขนาดห้องให้ลูกค้าเลือกใช้บริการที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าเลือกขนาดห้องให้พอดีกับจำนวนของที่จะนำมาจัดเก็บ
 • สัญญาเช่าของ i-Store  มีความยื่นหยุนในการเช่า ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาในการเช่าได้ตามความต้องการของลูกค้า
 • ความสะอาดที่ i-store Self storage มีระบบจัดการ ดูแล ป้องกันแมลงและสัตว์ไม่ให้เข้าสู่บริเวณสถานที่เก็บรักษา
 • ทำเลที่ตั้งของ i-Store Self Storage ตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) สามารถเดินทางง่ายทั้งรถโดยสารสาธารณะ BTS MRT หรือ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทาง ช่วยให้การเดินทางที่จะเข้าออกเพื่อนำของเข้ามาจัดเก็บ นำออก หรือจัดส่งสินค้า มีความสะดวก อีกทั้งยังช่วยลูกค้าประหยัดเวลา และค่าขนส่งอีกด้วย
 • ระบบรักษาความปลอบภัยและการเข้าออก ที่ i-Store Self Storage ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยอย่างจริงจังตลอด 24 ชั่วโมง อาทิเช่น Security Guard , CCTV , Access Control , Smoke Detector , อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเท่าไหร่ i-Store Self Storage สามารถให้บริการจัดการพื้นที่จัดเก็บเอกสาร สินค้าสต๊อกและของใช้สำนักงาน เพื่อให้ตรงกับทุกความต้องการของลูกค้าภายใต้งบประมาณของคุณ

สำหรับลูกค้าของ i-Store ท่านไหนที่กำลังมองหาที่ปรึกษาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาติเก็บสินค้า สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง สถานที่เก็บรักษาเครื่อมือแพทย์ สถานที่เก็บเครื่องสำอาง ตามกฎหมายอย. สามารถปรึกษา http://www.siamdevelopment.com/company-registration-regulatory-services-thai-fda-registration/thai-fda-registration-3/ 

©Copyright 2020 i-Store.co.th. All Rights Reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE